Skip to main content

O nás

Sdružení je nezisková organizace založená v červnu 2001 na základě mnohaletých praktických zkušeností ve výchově a výcviku psů. Členové sdružení jsou zdravotníci, fyzioterapeut,...

Pokračovat ve čtení

Canisterapie

Členové sdružení mají mnohaleté praktické zkušenosti v oblasti poskytování canisterapie. Letos již desátým rokem probíhá projekt „CANISTERAPIE PRO HANDICAPOVANÉ DĚTI A MLÁDĚŽ", který...

Pokračovat ve čtení

Přednášky

Sdružení DOGMA provádí výchovně-vzdělávací činnost v oblasti všeobecné kynologie, seznamuje lidi se soužitím člověka se psem se zaměřením na soužití lidí a psů na sídlištích a v...

Pokračovat ve čtení

Výcvikové pobyty

Sdružení spolupracuje i s jinými občanskými sdruženími a právními subjekty. Organizuje pravidelný výcvik a víkendová soustředění s pejsky, tábory a pobyty s ukázkami výchovy a výcviku...

Pokračovat ve čtení