Skip to main content

Děkujeme za podporu
a sponzorské dary
našemu občanskému sdružení DOGMA

Díky pochopení, sponzorským darům a grantům naše sdružení přispívá ke zlepšení zdravotního stavu handicapovaných dětí, mládeže a seniorů. Bez Vaší podpory bychom nebyli tam kde nyní jsme. V současné době je náš spolek samostatný a poskytuje své služby bez dotací.

Statutární město Ostrava

Díky grantům Statutárního města Ostravy jsme mohli po celou dobu našeho působení šířit výchovně vzdělávací program na základních školách a přispět tak, ke zlepšení řešení problematiky soužití člověka se psem, navštěvovat domovy pro seniory, kde se nám podařilo díky pejskům rozzářit mnohdy smutné tváře a poskytovat canisterapii v různých ostravských zařízeních.

Výživa, čtyřkolky, tisk

Naši pejsci jsou ve výborné výživné a zdravé kondici, za což děkujeme firmě STAZ s.r.o. pana ing. Gerharda Steina, který nás částečně sponzoruje svými granulemi značky Belcando. Děkujeme za odbornou veterinární péči MVDr. Martinu Novákovi a MVDr. Zbyňku Mertovi. Také za speciální čtyřkolky, jejichž pořizovací cena není zanedbatelná, děkujeme Severomoravské plynárenské a.s., Bochemii s.r.o. a hokejistům Jiřímu Burgerovi a Davidu Moravcovi. Na zpracování prvního vydání pexesa s fotografiemi našich psů se společně podílely Mava s.r.o. a firma Staz s.r.o. Děkujeme také za sponzorský dar ČSOB a.s. a firmě Kaumy s.r.o.

Doprava a ostatní

Nemalé poděkování pak patří panu Marcelu Pavlíkovi a firmě Techfloor s.r.o. který nám poskytl pro aktivity sdružení vůz Volkswagen transporter kombi, tak aby bylo možno převést bezpečně co nejvíce osob a vozíčkářů, kteří s námi na naše akce jezdí. Významné poděkování patří firmě TrendCar s.r.o. ze Šenova u Nového Jičína za mnohaletou podporu naší činnosti a sponzorské dary pro děti. Děkujeme za podporu a sponzorské dary klientů psí školy Libora Macháčka a přátelům našeho občanského sdružení Dogma. Děkujeme rodině Milotů a taky Vilému Antončíkovi, Tomáši Macurovi, Radkovi Holušovi a Petru Sonnenscheinovi.

Loga
sponzorů

ČSOB

Město Ostrava

Nadace OKD

AB VET veterinární klinika

Arcelor Mittal

Bochemie

Kaumy

MAVA spol. s r.o.

Prazdroj

STAZ s.r.o.

RWE

TECHFLOOR

AWT

Radomír Legut

SPOJENEC

Velké DĚKUJI !! patří všem pejskům našeho sdružení, kteří s velkou láskou, citem a oddaností dokázali potěšit a rozveselit spoustu lidí.