Skip to main content

Přednášky

Sdružení DOGMA provádí výchovně-vzdělávací činnost v oblasti všeobecné kynologie, seznamuje lidi se soužitím člověka se psem se zaměřením na soužití lidí a psů na sídlištích a v jiných obydlených oblastech (problematika venčení, agresivita psů…). Formou přednášek a ukázek v rámci projektu „NÁŠ PEJSEK A MY“ probíhá výchovně vzdělávací činnost mezi žáky základních škol. Děti se seznamují s problematikou výběru, vhodnosti a výchovy pejska.

Sami mají možnost vyzkoušet si s pejskem výcvik, poslušnost psa a samozřejmostí je, že si s pejsky mohou i pohrát. Dozví se o tom, že pes je nejenom oddaný přítel člověka, ale že může taky být člověku výborným pomocníkem – asitenční, slepečtí, canisterapeutiční psi a také psi záchranáři a psi se speciálním výcvikem (vojsko, policie atd.). Např. ZŠ Chrustova, ZŠ Proskovice, ZŠ Lhotka, ZŠ v Hlučíně, ZŠ Ukrajinská, ZŠ v Bruntále, ZŠ v Porubě.

Mimo přednášky na školách pořádá sdružení třikrát ročně víkendové soustředění s pejsky pro veřejnost (Nová Ves, Karlovice). V létě pak týdenní pobyt s pejsky a poníkem v Karlovicích v Jeseníkách. Soustředění je zaměřeno na upevnění dosavadních znalostí v soužití člověka se psem ve společnosti, získání nových poznatků a praktická cvičení psů a jejich majitelů.