Skip to main content

Veletrh sociálních služeb

V sobotu 6.9.2014 se o.s. Dogma zúčastnilo X. Veletrhu sociálních služeb pořádaného Městem Bruntál ve Společenském domě.

S potěšením jsme přijeli společně s pejsky tuto akci podpořit. O canisterapii je na bruntálsku velký zájem a tak jsme rádi poskytli veřejnosti informace o tom, jak má kvalitní canisterapie probíhat, za jakých podmínek a kde všude pejsci můžou pomáhat.

Rádi bychom touto cestou poděkovali odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb v Bruntále za pozvání a prezentaci o.s. Dogma na veletrhu. Před čtrnácti lety jsme v Bruntále začínali spolupracovat se Sdružením rodičů a přátel zdravotně postižených dětí EVA a jeho Klubíčka pod vedením MUDr. Evy Heloňové a Mgr. Aleny Kiedroňové. Postupně přibývala další zařízení, kde jsme s pejsky pravidelně přijížděli. ZŠ Rýmařovská pod taktovkou paní ředitelky Mgr. Pavly Pasekové a Speciální pedagogické centrum vedené paní Mgr. Alenou Liškovou. V průběhu těchto let probíhala spolupráce s příspěvkovou organizací Sagapo pod vedením Mgr. Petra Konečného. Nadále spolupracujeme se Spolkovým domem Mariany Berlové v zařízení soc. služeb dětského denního centra Beruška pod vedením Bc. Moniky Medkové. Od vzniku Sdružení pro podporu lidí s mentálním postižením SPMP pod vedením předsedkyně Věry Mozdřeňové jsme pravidelně poskytovali canisterapii a terapeutické pobyty a výlety s pejsky v Karlové Studánce a v zámeckém parku v Šilheřovicích. V současnosti poskytujeme službu canisterapie v bruntálské dílně Polárka o.p.s. pod vedením Ing. Marcely Kovářové, kde společně s nimi oslavíme deset let spolupráce a zároveň jejich založení.

Jsme si vědomi, že spolupráce, která před lety začala po malých krůčcích, je dnes naší nedílnou součástí života a posláním občanského sdružení Dogma, sdružení pro soužití člověka se psem a zvířaty ve společnosti. Bez podpory a pochopení Vás lidí a příslušného odboru by některé projekty a aktivity nevznikly.

Sobotním setkáním pod jednou střechou ve Společenském domě v Bruntále jsme prožili smysluplný den a navázali přátelství a spolupráci se zúčastněnými poskytovateli sociálních služeb. Příjemné a výstižné moderování panem Radkem Erbenem bylo přínosem pro X. veletrh sociálních služeb v Bruntále. Program a zázemí, které jste pro poskytovatele služeb připravili, svědčí o kvalitní přípravě a organizaci Vámi pořádaného projektu.

S přátelským pozdravem a poděkováním
Andrea a Libor Macháčkovi

2014 09 06 Veletrh Soc Sluzeb 01
2014 09 06 Veletrh Soc Sluzeb 02
2014 09 06 Veletrh Soc Sluzeb 04
2014 09 06 Veletrh Soc Sluzeb 05
2014 09 06 Veletrh Soc Sluzeb 06
2014 09 06 Veletrh Soc Sluzeb 07
2014 09 06 Veletrh Soc Sluzeb 08
2014 09 06 Veletrh Soc Sluzeb 09
2014 09 06 Veletrh Soc Sluzeb 10
2014 09 06 Veletrh Soc Sluzeb 11
2014 09 06 Veletrh Soc Sluzeb 12
2014 09 06 Veletrh Soc Sluzeb 13